Stroj za obrubljivanje cijevi

Video

Primjeri oblika cijevi

Stroj za obrubljivanje cijevi primjenjuje se za pravljenje obruba od 180° na kraju tanke metalne cijevi.
Time se značajno smanjuje opasnost od porezotina i stabilizira se kraj cijevi.