TSK600 Stroj za rezanje

Video

Stroj za rezanje na bazi TSK600 namijenjen je rezanju valovitih cijevi na teškoj osnovnoj vodilici.

Tijek rada:
Operater umetne valovitu cijev u držač cijevi i pokrene ciklus. Držač cijevi s postavljenom cijevi automatski se pomakne do jedinice za rezanje (TSK). Izvede se precizno rezanje valovite cijevi. Nakon zadnjeg reza, držač cijevi s pomakne natrag. Valovita cijev se zatim ukloni s držača za cijev.

Tehnički podaci

Promjer cijevi 30-150 mm
Duljina cijev 50-500 mm
Duljina odrezanog segmenta 2-20 mm