RS500  sa digitalnim prikazom  dužine rezanja

Primjeri oblika cijevi