W6 za širenje s pločom na dodir

Video

W6 sa stupanjskim programom

W6 - Manja glava za širenje

W6 Visokoučinkoviti automat za širenje s pločom na dodir

U ploču na dodir W6 integriran je zaslon na dodir, elektronski sustav mjerenja i PLC upravljač. Pritom se pokret širenja upisuje neposredno u zaslon na dodir. Kod izvedbe sa stupanjskim programom, u zaslon na dodir se upisuju vrijednosti za broj stupnjeva, veličinu stupnja, povratni pokret i ponovna širenja. Pomoću stupanjskog programa, mogu se bolje izvoditi širenja cijevi s većim zahtjevima za zaokruženošću. Ploča na dodir se može programirati na više jezika. Ploča se
koristi i za opcijske aplikacije, kao što je okretni stol ili korištenje namjenskih glava za širenje.