W6E Hidraulički stroj za reduciranje

Video

Primjeri oblika cijevi

W6E Hidraulički stroj za reduciranje promjera na krajevima cijevi

Stroj na hidraulički pogon za smanjenje promjera cijevi sa 12-segmentnom čeljusti za precizno reduciranje krajeva cijevi.

Konstrukcija:
Stabilan potporni okvir stroja od čeličnih profila. Izrađen na bazi automata za širenje W6.

Stroj za reduciranje promjera cijevi:
Visokoučinkoviti automat za širenje W6 sa 12-segmentnom reducirnom glavom, ø DN 40-300, s potporom na stroju i s ojačanim hidrauličnim valjkom, pločom na dodir i sa
Siemens upravljačem, uključujući stupanjski program za reduciranje s podesivim stupnjevima.

Oruđe za reduciranje promjera, 12-segmentno, od čelika, kaljeno:
Veličine: AD 120 mm – AD 300 mm

Za cijevi sa stijenkama tanjim od 1mm trebate:
1 kućište opruge
1 pritisni element za oruđe za reduciranje promjera

Tehnički podaci

Promjer cijevi 40 mm – 300 mm
Debljina stijenke: 0,4 mm – 2 mm (opcionalno 3 mm)
Reducirni pokret 0 – 17 mm (promjer)
Duljina obrade 10 mm – 70 mm (opcionalno: 100 mm)
Oruđe 12-segmentno
(Za svaki promjer potreban je jedan segment oruđa.)
Zamjena oruđa Umetanje; bez vijaka