W6 Stół obrotowy

Filmy

Standbild aus Video

By clicking on "Play Video" you agree to the privacy Policy of YouTube.
More Information

Button Play VideoPlay Video

W6 ze stołem obrotowym i siłownikami dociskowymi ze statywami magnetycznymi + TSK600

Standbild aus Video W6 ze stołem obrotowym i siłownikami dociskowymi ze statywami magnetycznymi + TSK600

By clicking on "Play Video" you agree to the privacy Policy of YouTube.
More Information

Button Play VideoPlay Video

W6 Stół obrotowy

Automatyczny stół obrotowy obraca poszerzaną rurę pomiędzy poszczególnymi stopniami rozszerzania.
Kąt obrotu to połowa kąta segmentu (30°).
Podczas pracy programu stopniowego nie ma potrzeby pozostawiania uruchomionego łącznika nożnego.
W tym czasie pracownik może wykonywać inne czynności.

Opcjonalnie dostępne są siłowniki dociskowe ze statywami magnetycznymi.

Są one np. potrzebne do narzędzi rozszerzających z cokołem, w których rura nie stoi na stole.
Są one również potrzebne do narzędzi konturowych z dużym skróceniem rury.