W6 z szczęki formujące wykonane do rur eliptycznych

Filmy

W6 with special expansion tool for elliptic pipes 1

W6 with special expansion tool for elliptic pipes 2

W6 with special expansion tool for elliptic pipes 3