W6E Maszyna do zmniejszania koñcówek rur

W6E Maszyna do zmniejszania koñcówek rur obrobiony wzorzec rury