DW825 Automatik

DW825 Dvojitý rozširovací automat

Dvojitý rozširovací automat sa dodáva v rôznych konštrukčných stupňoch.

1. Základný stroj s ručným vkladaním a vyberaním rúr.

2. Základný stroj s odvádzacím stolom a vyhadzovačom. Rúry sa do stroja vkladajú ručne, automaticky sa rozšíria na oboch stranách a následne sa zdvihnú na odvádzací stôl.
Keď je stôl plný, ovládanie automaticky zastaví ďalšie spracovanie.
Štandardná dĺžka stola je 2 m, môže sa však vyhotoviť aj inak.

Spracovanie pre všetky verzie:
Spracovanie sa uskutočňuje súčasne na oboch stranách s jednotlivými nastaviteľnými rozširovacími zdvihmi.
Po rozšírení sa rozširovacie hlavice zrazia o programovateľný rozmer, otočia o 30° a ešte raz rozšíria. Všetky údaje sa zadávajú prostredníctvom dotykového panelu Siemens, ktorý je prepojený so Siemens S7 PLC.
Čas spracovania bez prepravy predstavuje cca 8 sekúnd. Čas cyklu s prepravou predstavuje cca 12 sekúnd.
Nástroje sú spojené ako pri W6 pomocou O-krúžkov a nemusia sa jednotlivo naskrutkovať.
Stroje možno vyrobiť aj do priemeru rúry 400 mm.

Stroje sú vybavené 2 rozširovacími hlavicami do 250 mm, bez súprav čeľustí.

Technické údaje

Priemer rúry 60 - 250 mm (štandard)
Hrúbka stien rúry 0,3 – 1,5 mm
Dĺžka rúry 320 – 1100 mm
Čas spracovania ca. 8 s