Ohýbací stroj

Videos

Spracované vzory rúr

Ohýbací stroj sa používa na umiestnenie 180° ohybu na konci tenkostennej kovovej rúry.
Tým sa výraznou mierou zníži nebezpečenstvo rezných poranení a stabilizuje sa koniec rúry.