Stroj na zvlnenie materiálu

Videos

Spracované vzory rúr

Stroj na zvlnenie materiálu sa používa na zväčšenie povrchu plášťa výmenníkov tepla. Sú možné aj ďalšie spôsoby využitia.