TSK Orezávacie zariadenie

Videos

Orezávací stroj na báze TSK600 na orezávanie vlnitých rúr na ťažkej základnej koľajnici

Postup:
Obsluha upne vlnitú rúru do uchopenia rúry. Obsluha spustí cyklus.
Uchopenie rúry sa pneumaticky presúva k rezacej jednotke (TSK).
Vlnitá rúra sa čisto oreže.
Uchopenie rúry sa vráti.
Vlnitá rúra sa môže vybrať.

Technické údaje

Priemer rúry 30-150 mm
Dĺžky rúry 50-500 mm
Dĺžka odrezku 2-20 mm