TSK Orezávacie zariadenie

Videos

TSK Cutting machine (small tube)

Standbild aus Video TSK Cutting machine (small tube)

By clicking on "Play Video" you agree to the privacy Policy of YouTube.
More Information

Button Play VideoPlay Video

TSK Cutting Machine (large tube)

Standbild aus Video TSK Cutting Machine (large tube)

By clicking on "Play Video" you agree to the privacy Policy of YouTube.
More Information

Button Play VideoPlay Video

Orezávací stroj na báze TSK600 na orezávanie vlnitých rúr na ťažkej základnej koľajnici

Postup:
Obsluha upne vlnitú rúru do uchopenia rúry. Obsluha spustí cyklus.
Uchopenie rúry sa pneumaticky presúva k rezacej jednotke (TSK).
Vlnitá rúra sa čisto oreže.
Uchopenie rúry sa vráti.
Vlnitá rúra sa môže vybrať.

Technické údaje

Priemer rúry 30-150 mm
Dĺžky rúry 50-500 mm
Dĺžka odrezku 2-20 mm