BM600 s TSK funkcia, pridržiavačom a svetelnou závorou