W6 s dotykovým panelom

Videos

W6 s krokovým programovaním

W6 - Malá rozširovacia hlavica

W6 Vysokovýkonný rozširovací automat s dotykovým panelom

Dotykový panel W6 má dotykovú obrazovku, elektronický systém merania trasy a PLC riadenie.
Rozširovací zdvih sa pritom zadáva priamo na dotykovej obrazovke.
Pri vyhotovení so stupňovým programom sa hodnoty pre počet stupňov, veľkosť stupňov, spätný zdvih a dodatočné rozšírenie rovnako zadávajú na obrazovke.
Pomocou stupňového programu sa môžu lepšie vykonať rozšírenia s vysokými nárokmi na okrúhlosť.
Dotykový panel sa dá naprogramovať viacjazyčne. Ďalej je potrebný na voliteľné aplikácie, ako napr. otočný stôl a použitie niektorých špeciálnych rozširovacích hlavíc.