W6 s Otočný stôl

Videos

W6 s otočným stol-om a prítlačnými piestami a s magnetickým stojanom + TSK600

W6 Otočný stôl

Automatický otočný stôl otáča rúry určené na rozšírenie medzi jednotlivými stupňami rozšírenia.
Otočný uhol je polovičný segmentový uhol (30°).
Zatiaľ čo stupňový program rozširuje rúru, nožný spínač nemusí byť stlačený.
Pracovník počas toho preto môže vybaviť iné úlohy.

Voliteľne sú k dispozícii prítlačné valce s magnetickými stojanmi.

Táto výbava je potrebná napr. pri rozširovacích nástrojoch
s podstavcom, pri ktorých sa rúra nenachádza na stole.
Zároveň sa využíva pri obrysových nástrojoch s veľkým skrátením rúr.