DW825 Avtomat za dvojno širjenje in ponovno širjenje ob zamiku kota

DW825 Avtomat za dvojno širjenje in ponovno širjenje ob zamiku kota

Avtomat za dvojno širjenje DW 825 je namenjen za istočasno širjenje obeh koncev tanko-stenskih kovinskih cevi in formanih kosov. Ne enem koncu cevi se na primer lahko izdela objemka (po potrebi z zaporo kondenza), na drugem koncu cevi pa končni rob. S ponovnim širjenjem ob zamiku kota se doseže zelo lepo oblikovana objemka in zaobljen rob.

Avtomat za dvojno širjenje je dobavljiv v različnih stopnjah konfiguracije:

1. Osnovni stroj z ročnim vstavljanjem in jemanjem cevi
2. Osnovni stroj z mizo za iztek in izmetalom: Cevi se ročno vstavi v stroj; stroj na obeh koncih cevi avtomatično razširi ter jih nato potisne do mize za iztek. V primeru, da je miza polna, krmilnik avtomatično ustavi nadaljnjo obdelavo.
Standardna dolžina mize znaša 2 metra, vendar pa le lahko izdela tudi drugačno
dolžino.

Obdelava za vse verzije:
Obdelava poteka istočasno na obeh koncih in se izvaja s posamično nastavljivimi gibi širjenja. Po opravljenem širjenju se vse glave za širjenje pripeljejo skupaj na vnaprej programirano pozicijo, se nagnejo za 30° ter
izvedejo ponovno širjenje. Vsi vnosi podatkov se izvedejo prek Siemens plošče
na dotik, ki je povezana s krmilnikom Siemens S7. Obdelovalni čas brez trans-
porta znaša približno 8 sekund. Čas cikla s transportom znaša približno 12 sekund.
Tudi pri tem stroju se, tako kot pri W6, orodja držijo skupaj s pomočjo O-obročev in jih ni potrebno posamično pritrjevati z vijaki. Stroje se lahko izdela tudi do premera cevi 400 mm. Stroji z dvema glavama za širjenje so izdelani za premer do 250 mm, brez stavkov čeljusti.

 

Tehnični podatki

Premer cevi 60 mm - 250 mm (standardni)
60 mm - 400 mm (drugi premer po naročilu)
Debelina stene cev 0,3 – 1,5 mm VA
Dolžina cevi 320 - 1100 mm
Obdelovalni čas približno 8 sekund